Vad är detta?

OBS. Under 2017 görs medlemskapet om. Därför går det inte att nyteckna eller förnya några medlemskap from den 2017-02-01.

Hjärtats Center (Universal Heart Center) är ett retreat- och utbildningscenter på Södra Gotland. Hit kommer du förmånligt för retreat, utbildningar, olika behandlingar, och inte minst, för ett fantastiskt sammanhang tillsammans med andra.

Tanken är att skapa en plats för människor att vara på. En plats som är stödjande och kärleksfull. Där miljön är gynnsam och alla stödjer sig själva och varandra i compassion för att älska villkorslöst. När vi gör det sprider vi kärleken. Det är själva syftet med centret och varför vi driver det.

Det finns både Guld och Silver medlemskap. Välj det som passar dig.

”Hårda” medlemsförmåner

  1. Bo obegränsat med retreatdagar för 300 kr eller med helpension för bara 500kr/dygn
  2. Bjud med dig en gäst och/eller familjemedlem för samma låga kostnad
  3. Delta i kurser, retreats och utbildningar med 20% rabatt
  4. Få behandlingar med upp till 70% rabatt (minst 50%)
  5. Att förmånligt få arrangera egna kurser, behandlingar och retreats

”Mjuka” medlemsförmåner

  1. En stödjande miljö för varandra med tacksamhet, ödmjukhet, medkänsla och empati i centrum
  2. Lugn och ro eller samvaro med andra. Inget är rätt eller fel och vi väljer själva
  3. Att både ta emot och ge en positiv upplevelse till andra
  4. Mycket glädje och ett utökat fantastiskt personligt nätverk
  5. Frihet och närhet till den fantastiska Gotländska naturen

Idén med Hjärtats Center bygger på en gemensam grund vad gäller compassion som myntades av Jörgen Tranberg på Universal Heart. Kortfattat handlar det om kvantfysik och hur forskning visar att stödjande miljöer möjliggör personlig expansion. De fem grundläggande komponenterna för expansion är: tacksamhet, ödmjukhet, medkänsla, empati och förlåtelseprocessen. Dessa ingår som en röd tråd på centret.

 

Varmt välkommen till oss på Hjärtats Center på Gotland / Per och Therese

Läs medlemsförmåner som pdf och se bilder på UHC Foldern ska uppdateras med de nya medlemsformerna Guld och Silver.